Přejít na obsah

BEZAZBESTOVÁ LEPENKA

Bezazbestová lepenka BA-700, BA-1050, BA-1200, BA-1400 se používá jako tepelná izolace části strojů, zařízení, forem a j. v energetice, hutnictví, slévárenství a všude tam, kde se vyskytují vysoké teploty. Je vyrobena v tabulích o tloušťce 2 až 8 mm a rozměrech 1000 x 1000 mm. Lepenka je vyráběna na bázi minerálních vláken, má hladký povrch bez poškození s přípustnými stopami vložené tkaniny. Přípustné je rozvrstvení od okraje formátu do 5 cm.

BEZAZBESTOVÁ LEPENKA BA-700
Parametry
Použití: lepenka pro všeobecné použití
Maximální teplota: 700 °C
Minimální mez pevnosti v tahu napříč vláken: 1,10 MPa
Minimální mez pevnosti v tahu podél vláken: 1,50 MPa
Maximální žárová ztráta: 15,0 %
Maximální vlhkost: 3,0 %
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 240 °C 0,15 W/mK
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 610 °C 0,15 W/mK
Rozměr tabule: 1000 x 1000 mm
Tloušťka [mm]/Hmotnost tab. [kg]: 2/1,5; 2,5/1.6; 3/1,8; 4/2,4; 5/2,8; 6/3,8; 7/4,5; 8/5,0

BEZAZBESTOVÁ LEPENKA BA-1050
Parametry
Použití: lepenka vhodná pro tvarování v navlhčeném stavu
Maximální teplota: 1050 °C
Minimální mez pevnosti v tahu napříč vláken: 1,20 MPa
Minimální mez pevnosti v tahu podél vláken: 1,50 MPa
Maximální žárová ztráta: 15,0 %
Maximální vlhkost: 3,0 %
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 240 °C 0,15 W/mK
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 610 °C 0,15 W/mK
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 900 °C 0,18 W/mK
Rozměr tabule: 1000 x 1000 mm
Tloušťka [mm]/Hmotnost tab. [kg]: 2/1,4; 2,5/1.6; 3/1,8; 4/2,2; 5/3,2; 6/3,6; 8/4,5

BEZAZBESTOVÁ LEPENKA BA-1400
Parametry
Použití: lepenka pro všeobecné použití
Maximální teplota: 1400 °C
Minimální mez pevnosti v tahu napříč vláken: 1,30 MPa
Minimální mez pevnosti v tahu podél vláken: 1,50 Mpa
Maximální žárová ztráta: 15,0 %
Maximální vlhkost: 3,0 %
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 240 °C 0,15 W/mK
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 610 °C 0,15 W/mK
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 900 °C 0,18 W/mK
Rozměr tabule: 1000 x 1000 mm
Tloušťka [mm]/Hmotnost tab. [kg]: 2/1,4; 3/1,8; 4/2,4; 5/3,2; 6/4; 8/4,7

BEZAZBESTOVÁ LEPENKA BA-1200
Parametry
Použití: tvrdá lepenka vhodná především pro vysekávaní
Maximální teplota: 1200 °C
Minimální mez pevnosti v tahu napříč vláken: 1,30 MPa
Minimální mez pevnosti v tahu podél vláken: 1,50 MPa
Maximální žárová ztráta: 15,0 %
Maximální vlhkost: 3,0 %
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 240 °C 0,15 W/mK
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 610 °C 0,15 W/mK
Součinitel měrné tepelné vodivosti při t = 900 °C 0,18 W/mK
Rozměr tabule: 1000 x 1000 mm
Tloušťka [mm]/Hmotnost tab. [kg]: 2/1,4; 3/1,9; 4/2,4; 5/2,8; 6/3,8; 8/4,6

©2001 Vratislav Kořínek
Sídlo společnosti: ARCO.B.B.T., spol. s r.o., Horní Líštná 95, 73961 Třinec                         Tel.:+420773587029
Návrat na obsah