Přejít na obsah

TEFLON - PTFE

Pro zpracovatelé dodáváme následující teflonové suroviny:

   Suspenzní prášky mleté - typ M1 a M2 o velikosti zrna kolem 0,03 a 0,09 mm pro lisování a přípravu směsí.
   Suspenzní prášky granulované - typ G1 a G2 o velikosti zrna kolem 0,2 a 0,5 mm pro lisování.
   Suspenzní prášky tepelně granulované - typ T o velikosti zrna kolem 0,8mm pro vytlačování.
   Vodní disperze PTFE typu N k sycení savých těsnicích materiálů (nespékané povlaky).
   Vodní disperze PTFE typu P k impregnaci tkanin a vytváření povlaků na kovovém nebo keramickém povrchu (spékané povlaky).
   Směsi z prášku typu M a z plniv typu grafit, koks, sklo, bronz.

©2001 Vratislav Kořínek
Sídlo společnosti: ARCO.B.B.T., spol. s r.o., Horní Líštná 95, 73961 Třinec                         Tel.:+420773587029
Návrat na obsah