Přejít na obsah

Program mechanických ucpávek je postaven na dlouholeté spolupráci s firmou ANGA Uszczelnienia mechaniczne Sp. z o.o. v Polsku, se kterou máme uzavřenou smlouvu o výhradním zastoupení pro Českou republiku. Program zahrnuje sortiment veškerých typů mechanických ucpávek pro oblasti chemického průmyslu, energetiky, tepláren, dolů, čistíren odpadních vod, mlékáren, cukrovarů, pivovarů a dalších technologií. Zahrnuje dodávky kompletů včetně dodávek náhradních dílů a renovací. Podrobné informace k jednotlivým typům ucpávek naleznete na www.anga.com.pl. Volba konkrétního typu vyžaduje konzultaci. Vybraný sortiment mechanických ucpávek je pro odběratele krytý skladem v naší firmě.

©2001 Vratislav Kořínek
Sídlo společnosti: ARCO.B.B.T., spol. s r.o., Horní Líštná 95, 73961 Třinec                         Tel.:+420773587029
Návrat na obsah